Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm với ngành nghề công việc: Biên/Phiên dịch
Công ty TNHH SHR Việt nam
1. Nhân Viên Hỗ Trợ Sản Xuất - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Đặt mua hàng hóa cho bộ phận sản xuất. Dịch các tài liệu kỹ thuật, phiên dịch cho sếp người Hàn trong các cuộc họp với bộ phận sản xuất và trong nhà máy. Một số công việc khác của phòng sản xuất, theo sự phân công công việc của cấp trên;

Công ty TNHH SHR Việt nam
2. Secretary for General Director - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Priority processing of all correspondence Monitoring and evaluating, reporting work to the CEO according to timeline regulations, monitoring the work plan of the General Director

Công ty TNHH SHR Việt nam
3. Comercial Clerk/ Supervisor/ Manager - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Take responsibility for contract management of customer contracts Act as the focal point for new customer requests, perform due diligence checks and audits as required. Support the sales function with sales order administration processes and ensure compliance to policy.

Công ty TNHH ZinZa Technology
4. IT Comtor - Japanese - ZinZa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Dịch tài liệu Việt Nhật, Nhật Việt Hỗ trợ giao tiếp, trao đổi khách hàng.