Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm với ngành nghề công việc: Pháp luật/Pháp lý
Công ty TNHH SHR Việt nam
1. Cố Vấn Luật - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  40 - 50 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Khách hàng của chúng tôi là một công ty thương mại sản xuất; cần tìm kiếm một “Cố vấn Luật; $2.000-2.500; Bắc Ninh” Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn  

Công ty TNHH SHR Việt nam
2. Purchasing Clerk/ Supervisor/ Manager - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Take responsibility for contract management of supplier contracts Act as the focal point for new supplier requests, perform due diligence checks and audits as required. Support the purchasing function with purchase order administration processes and ensure compliance to policy.

Công ty TNHH SHR Việt nam
3. CEO - Giám Đốc Điều Hành - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  Từ 80 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Tham mưu cho HĐQT xây dựng tầm nhìn của Công ty phù hợp với định hướng của Tập đoàn; Xây dựng ,chiến lược, mục tiêu phát triển của Công ty