Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm với ngành nghề công việc: SEO
Công ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng
1. Account Website, SEO, Facebook, Google Ads - SEONGON

Phát triển kinh doanh: Tiếp cận các khách hàng mới, xác định mong muốn và vấn đề của khách hàng đang gặp phải, đề xuất phù hợp các dịch vụ công cty cung cấp. Phân tích thực tế, đề xuất chiến lược Digital phù hợp, lập kế hoạch triển khai chi tiết cho khách hàng.