Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm với ngành nghề công việc: Quản lý & Đào tạo bán hàng
Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang
1. Giám Sát Bán Hàng Tỉnh - Hoàng Giang

Khai thác chọn lựa NPP các Tỉnh phụ trách Bán hàng ( Mỹ phẩm tóc) cho npp, định hướng npp