Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm với ngành nghề công việc: Ngân Hàng/Tài chính
Công ty cổ phần OTC Việt Nam
1. Nhân Viên Kế Toán Chứng Khoán - SanOTC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Biết làm báo cáo tháng/ quý/ năm gửi ủy ban chứng khoán đúng định kỳ theo quy định.  Biết làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính nộp cho Chi cục thuế quản lý. Làm theo sự phân công của ban giám đốc.