Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm của nhà tuyển dụng: Công ty cổ phần OTC Việt Nam (SanOTC)
Công ty cổ phần OTC Việt Nam
1. Nhân Viên Kế Toán Chứng Khoán - SanOTC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Biết làm báo cáo tháng/ quý/ năm gửi ủy ban chứng khoán đúng định kỳ theo quy định.  Biết làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính nộp cho Chi cục thuế quản lý. Làm theo sự phân công của ban giám đốc.

Công ty cổ phần OTC Việt Nam
2. IT Phát Triển Hệ Thống Website, Phần Mềm Công Ty - SanOTC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/11/2017
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

- Lập trình, thiết kế và vận hành hệ thống website Vận hành các loại phần mềm của công ty Nắm vững các ngôn ngữ HTML, CSS, Javascript Xây dựng, phát triển hoàn thiện hệ thống website về thị trường chứng khoán phi tập trung: sanotc.com | vinacorp.vn Tiếp nhận, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trì ...