Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm của nhà tuyển dụng: Công ty TNHH Miraway giải pháp công nghệ (MIRAWAY)
Công ty TNHH Miraway giải pháp công nghệ
1. Back-end Developer (C/C++, Java, .NET) - MIRAWAY

Tương tác với các thiết bị điều khiển (trong một số dự án) Làm việc trực tiếp với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước Hỗ trợ triển khai sản phẩm ở các thị trường trong và ngoài nước