Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm của nhà tuyển dụng: Công ty TNHH Bình Khí Đốt Hong Vina (Hong Vina)
Công ty TNHH Bình Khí Đốt Hong Vina
1. Quản Lý Kho - Hong Vina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2017
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Tiếp nhận thông tin xuất nhập hàng, tổ chức sắp xếp giao nhập hàng, xuất hàng.Thực hiện đơn hàng, tổ chức người giao hàng tới khách hàng. Chịu trách nhiệm chính chất lượng, số lượng: hàng nhấp xuất và tồn kho.Tổ chức tốt việc bốc xếp vật tư, hàng hoá theo yêu cầu của sản xuất.Chủ động giải quyết công việc có liên ...

Công ty TNHH Bình Khí Đốt Hong Vina
2. Kỹ Sư Sản Xuất - Hong Vina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2017
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

1. Triển khai xử lý các vấn đề liên quan đến sản xuất tại nhà máy.2. Phân bổ kế hoạch sản xuất cho từng Bộ phận.3. Trực tiếp điều hành bộ phận sản xuất trong toàn nhà máy.4. Giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất trong trường hợp cần thiết theo ủy quyền của TP Sản xuất, giám đốc Nhà máy.

Công ty TNHH Bình Khí Đốt Hong Vina
3. Kỹ Sư Điện - Điều Khiển Tự Động - Hong Vina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2017
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

1. Thiết kế, thi công, sửa chữa các vấn đề liên quan đến điện công nghiệp, điện điều khiển 2. Tham mưu cho cho ban giám đốc các giải pháp về điện công nghiệp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất, tiết kiệm nhất cho công ty và cho khách hàng. 3. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao.