Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm của nhà tuyển dụng: Công ty cổ phần IKITCHEN Việt Nam (IKITCHEN)
Công ty cổ phần IKITCHEN Việt Nam
1. Marketing Manager - IKITCHEN

Xây dựng, quản lý, điều phối phòng Marketing, chịu trách nhiệm về tổ chức và chất lượng của các hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh, dịch vụ của công ty. Xây dựng, theo dõi, phân tích số liệu và lên kế hoạch theo từng giai đoạn của chiến dịch marketing, phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty