Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm của nhà tuyển dụng: Công ty TNHH ZinZa Technology (ZinZa)
Công ty TNHH ZinZa Technology
1. IT Comtor - Japanese - ZinZa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Dịch tài liệu Việt Nhật, Nhật Việt Hỗ trợ giao tiếp, trao đổi khách hàng.