Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm của nhà tuyển dụng: Công ty TNHH giải pháp công nghệ Tân Phong (Tân Phong)
Công ty TNHH giải pháp công nghệ Tân Phong
1. Quản Lý Dự Án Viễn Thông - Tân Phong
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Đề xuất các phương án triển khai dự án viễn thông với Ban Giám Đốc.Chịu trách nhiệm trước CTY, về chất lượng, tiến độ công trình. Lập kế hoạch tài chính cho công trình, dự án đầy đủ, minh bạch. Lập dự toán, thanh toán nội bộ. Triển khai dự án, đôn đốc giám sát dự án