Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm của nhà tuyển dụng: Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Trực tuyến ASD (HD Zone)
Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Trực tuyến ASD
1. Nhân Viên Phát Triển Mặt Bằng - HD Zone

Đánh giá, xác định mật độ dân cư cho từng khu vực theo quy hoạch vùng về mạng lưới mở rộng chuỗi. Khảo sát thị trường mặt bằng cho thuê, khảo sát giá mặt bằng chung cho thuê. Tìm kiếm mặt bằng đáp ứng được yêu cầu và tiêu chí của công ty, đàm phán hợp đồng.