Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm tại địa điểm làm việc: Bắc Ninh
Công ty TNHH SHR Việt nam
1. Cố Vấn Luật - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  40 - 50 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Khách hàng của chúng tôi là một công ty thương mại sản xuất; cần tìm kiếm một “Cố vấn Luật; $2.000-2.500; Bắc Ninh” Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn  

Công ty TNHH SHR Việt nam
2. Nhân Viên Hỗ Trợ Sản Xuất - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Đặt mua hàng hóa cho bộ phận sản xuất. Dịch các tài liệu kỹ thuật, phiên dịch cho sếp người Hàn trong các cuộc họp với bộ phận sản xuất và trong nhà máy. Một số công việc khác của phòng sản xuất, theo sự phân công công việc của cấp trên;

Công ty TNHH SHR Việt nam
3. Quản Lý Sản Xuất - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Quản lý tất cả các hoạt động sản xuất, từ nguyên nhiên vật liệu đến con người để đảm bảo tiến độ sản xuất. Đảm bảo hoạt động sản xuất, chất lượng và an toàn và các hoạt động khác tại nhà máy. Phiên dịch cho quản lý người Hàn trong trường hợp làm việc với công nhân, nhân viên .