Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm tại địa điểm làm việc: Bình Dương
Công ty TNHH SHR Việt nam
1. Production Manager - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  40 - 45 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Drawing up a production schedule and hmonitor the production processes the product plan on every date, month, year Monitor product standards and implement quality-control programmes