Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm tại địa điểm làm việc: Tây Ninh
Công Ty BHNT Prudential KV Tây Ninh
1. Nhân Viên Kinh Doanh - Prudential
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian, Bán thời gian

Khai thác Khách hàng tiềm năng (của Cá nhân, theo Data có sẵn).Cập nhật báo cáo hoạt động phát triển kinh doanh hằng ngày.Hổ trợ các công việc phòng kinh doanh yêu cầu. Phân tích nhu cầu, Tư vấn những giải pháp BHNT phù hợp nhu cầu của Khách hàng.Chăm sóc Khách hàng

Công Ty BHNT Prudential KV Tây Ninh
2. Nhân Viên Kinh Doanh Có Kinh Nghiệm - Prudential
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Khai thác Khách hàng tiềm năng (của Cá nhân, theo Data có sẵn).Cập nhật báo cáo hoạt động phát triển kinh doanh hằng ngày.Hổ trợ các công việc phòng kinh doanh yêu cầu.Phân tích nhu cầu, Tư vấn những giải pháp BHNT phù hợp nhu cầu của Khách hàng.Chăm sóc Khách hàng.