Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm với mức lương: từ 15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
1. Production Planning/Coordinator - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Give and distribution work orders to employees in different departments Keep liaison with supervisors to determine work progress Give out information on changes in manufacturing methods

Công ty TNHH SHR Việt nam
2. Comercial Clerk/ Supervisor/ Manager - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Take responsibility for contract management of customer contracts Act as the focal point for new customer requests, perform due diligence checks and audits as required. Support the sales function with sales order administration processes and ensure compliance to policy.

Công ty TNHH SHR Việt nam
3. Quản Lý Sản Xuất - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Quản lý tất cả các hoạt động sản xuất, từ nguyên nhiên vật liệu đến con người để đảm bảo tiến độ sản xuất. Đảm bảo hoạt động sản xuất, chất lượng và an toàn và các hoạt động khác tại nhà máy. Phiên dịch cho quản lý người Hàn trong trường hợp làm việc với công nhân, nhân viên .

Công ty TNHH SHR Việt nam
4. Purchasing Clerk/ Supervisor/ Manager - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Take responsibility for contract management of supplier contracts Act as the focal point for new supplier requests, perform due diligence checks and audits as required. Support the purchasing function with purchase order administration processes and ensure compliance to policy.

Công ty TNHH SHR Việt nam
5. Senior QA Engineer - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  Từ 20 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

To maintain and improve customer satisfaction with respect to quality activities To provide leadership and technical expertise in resolving quality issues To maintain customers' relationships and customers' satisfactions

Công ty TNHH SHR Việt nam
6. Trưởng Phòng Sản Xuất - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất: con người, máy móc, nguyên vật liệu Phối hợp với các bộ phận liên quan để đat được hiệu quả cao nhất Đề xuất cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Công ty TNHH SHR Việt nam
7. Trưởng Phòng Đào Tạo - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Lập kế hoạch và báo cáo các hoạt động đào tạo Chỉ đạo, triển khai các kế hoạch và hoạt động đào tạo Đánh giá hiệu quả của nhân sự

Công ty TNHH SHR Việt nam
8. Secretary for General Director - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Priority processing of all correspondence Monitoring and evaluating, reporting work to the CEO according to timeline regulations, monitoring the work plan of the General Director

Công ty TNHH SHR Việt nam
9. Trưởng Phòng Mua Hàng - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Quản lý toàn bộ hoạt động mua hàng của nhà máy Phối hợp với các phòng ban để mọi hoạt động diễn ra hiệu quả Đề xuất các phương án cải tiến nhằm nâng cao năng suất hoạt động

Công ty TNHH SHR Việt nam
10. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Quản lý mảng QA/QC trong nhà máy Nhận phản hồi của khách hàng, tìm ra nguyên nhân và đưa ra các phương án sửa chữa Báo cáo trực tiếp với cấp trên người Nhật

Công ty TNHH SHR Việt nam
11. Senior Customer Service Executive - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  16 - 18 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Aggressively be in search of new customers in the automotive, agriculture, lawn mowers transmission, white goods. Keep up with current industry trends, market activities and competitors.

Công ty TNHH SHR Việt nam
12. Nhân Viên Hỗ Trợ Sản Xuất - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Đặt mua hàng hóa cho bộ phận sản xuất. Dịch các tài liệu kỹ thuật, phiên dịch cho sếp người Hàn trong các cuộc họp với bộ phận sản xuất và trong nhà máy. Một số công việc khác của phòng sản xuất, theo sự phân công công việc của cấp trên;

Công Ty Cổ Phần Ngọn Lửa Truyền Thông
13. Strategic Planning - Flame Media
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Planning and directing campaigns for clients, mainly focus on Events & Activation with addition of integrated campaign as Digital, Social, PR, Advertising. Developing & managing corporate image.

Công ty TNHH SHR Việt nam
14. Assistant Manager - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  18 - 21 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Quản lý xưởng gia công linh kiện cơ khí chính xác. Lập kế hoạch và điều hành sản xuất,quản lý tiến độ, Cải tiến quy trình SX,điều phối nhân sự

Công ty TNHH SHR Việt nam
15. Production Senior/ Junior Supervisor - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Combination with related departments for production schedule, inventory and other logistics issue Responsible for following up products matters Track raw materials according to production process

Công ty TNHH SHR Việt nam
16. HCM Deputy General Manager – Sales Department - SHR VINA CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2017
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ hot
 • Loại hình:
  Toàn thời gian

Manage and train sales team Contact and promote company’s products to Architects, Developers, Main-Contractors and Consultants. Make strategy (weekly, monthly, quarterly) for marketing Design door, and new products to the clients.