Danh sách việc làm

× Hiển thị danh sách việc làm với ngành nghề công việc: Sản xuất/Vận hành sản xuất
Công ty TNHH SHR Việt nam
1. Trưởng Phòng Sản Xuất - SHR VINA CO., LTD

Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất: con người, máy móc, nguyên vật liệu Phối hợp với các bộ phận liên quan để đat được hiệu quả cao nhất Đề xuất cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm